+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Aktualno varstvo vinske trte

by Shopify API

Upočasnjena rast zaradi ohladitev. Okužbe s peronosporo in oidijem že opažene. Lahko nas preseneti pojav botritisa.

Rast vinske trte se je v zadnjih dneh zaradi ohladitve vremena upočasnila. Začetek cvetenja trte pričakujemo v Podravski in Posavski vinorodni deželi šele v začetku junija, ko bo trta prešla v najbolj občutljivo fazo za okužbo s peronosporo in pepelovko. Padavine od 24. do 26. maja so dodatno navlažila tla in omogočila primarno okužbo s peronosporo. V Mariboru in okolici smo do 26. maja namerili okrog 15 mm padavin, podobno na Goričkem in Ormožu. Okužbe s peronosporo in oidijem so bile opažene v preteklem tednu v vinogradih na Primorskem (Koper, Vipava, Nova Gorica…).

Za uspešno preprečitev okužb vinske trte s peronosporo v naslednjih dneh oz. v juniju priporočamo uporabo kombiniranih ali sestavljenih pripravkov iz karboksilamidne in strobilurinske skupine. V poštev pridejo Forum® StarAcrobat® MZ WG, Cabrio® Top, kakor tudi pripravki, ki vsebujejo iprovalikarb, mandipropamid in podobne učinkovine. Presledki med škropljenji ob napovedanem spremenljivem vremenu naj ne presežejo 10 dni. Uporabo novega zelo učinkovitega fungicida Enervin® (ametoktradin) iz skupine pirimidil amini, ki je dobrodošel zaradi upoštevanja pravil antirezistentne strategije priporočamo takoj po cvetenju.

Proti oidiju priporočamo redno dodajanje pripravkov na osnovi močljivega žvepla (Kumulus® DF in učinkovite pripravke iz našega nabora, ki omogočajo upoštevanje pravil antirezistentne strategije (Collis®, Vivando®, Stroby® WG). Naj posebej opozorimo, da pripravek Cabrio® Top vsebuje dve učinkovini in sicer piraklostrobin in metiram in ima hkrati tudi odličen učinek proti oidiju in peronospori.

V primeru vlažnega in sorazmerno hladnega vremena v času cvetenja vinske trte, nas lahko preseneti močnejši pojav sive grozdne plesni ali botritisa na kabrnkih ali grozdičih in listih, posebej na občutljivih sortah (renski rizling, kerner, chardonnay, frankinja) in prebujnih vinogradih s pomanjkljivo ampelotehniko. Zelo močan pojav te bolezni smo zabeležili v začetku junija 2006. Z uporabo fungicidov, ki vsebujejo učinkovine folpet, boskalid (Collis®), ditianon, piraklostrobin, krezoksim-metil (Stroby® WG), tebukonazol in jih uporabljamo proti peronospori in oidiju dosežemo določen stranski učinek proti botritisu. Poznano je, da uporaba specifičnih fungicidov (botriticidov) v tej fenološki fazi ne daje zadovoljivih rezultatov.

Let metuljčkov grozdnih sukačev I. rodu traja od začetka maja in predvidevamo, da bo končan sredi junija. V aktualnih tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja ni predvideno zatiranje prvega rodu, razen, če škropljenje izrecno priporoči strokovna služba, ki bedi nad organiziranjem integrirane pridelave.

Za boljšo in enakomernejšo oplodnjo priporočamo fungicidnim pripravkom, pred in med cvetenjem vinske trte, dodatek foliarnega gnojila Nutribor, in sicer 2 kg/ha.

V primeru toče je smiselna uporaba sredstva Delan® 700 WG za dezinfekcijo ran in  Basfoliar Aktiv (aminokisline, vitamini, fitohormoni) za regeneracijo vinske trte.

Slika: Peronospera na listu

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter