+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Aktualno varstvo sadnega drevja

by Shopify API

V drugi dekadi meseca maja smo v SV Sloveniji zabeležili v petih deževnih dneh 85-95 mm padavin, ki so omogočale številne primarne in sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom. Javna služba za varstvo rastlin (Maribor, 21.5.) poroča o močno zmanjšanih izbruhih oz. ulovih askospor v zadnjih deževnih dneh. Menijo, da se je lanskoletno odpadno listje že razgradilo, zato bi naj bila nevarnost primarnih okužb minimalna oz. ne več mogoča. Priporočajo tudi podaljšanje presledkov med škropljenji na 10-14 dni, posebej v nasadih, kjer ni opaziti peg škrlupa na listih in plodovih.

Za uspešno preprečevanje okužb s škrlupom ob koncu maja in v prvi polovici junija priporočamo uporabo kontaktnih ali površinskih fungicidov, ki kažejo zanesljivo delovanje na plodovih. Zaradi zelo zgodnje varstvene sezone, ki se je začela že sredi meseca marca je uporaba anilinopirimidinskih, strobilurinskih in IBE fungicidov (a.s.: difenokonazol…) že izčrpana. V skupini kontaktnih pripravkov imamo na voljo Delan® 700 WG in Polyram® DF. V poštev pridejo še drugi fungicidi iz skupine ditiokarbamatov (mankozeb…) in pripravki z učinkovino kaptan.

Za preprečevanje okužb z jablanovo pepelovko v juniju še priporočamo uporabo močljivih žvepl (Kumulus® DF…) v priporočenih odmerkih. Na sortah, ki so zelo občutljive na jablanovo pepelovko je mogoče uporabiti Stroby® WG ali pripravke z učinkovino penkonazol in tetrakonazol.

 

Vremenske razmere (temperatura) so šele od 19. maja naprej postale zelo ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača so se zaradi višjih večernih temperatur močno povečali. 23. maja smo na opazovanem drevesu sorte discovery v bližini Maribora (Laznica – Pekre) opazili prva odložena jajčeca jabolčnega zavijača. Menimo, da se bodo ob koncu maja začele zavrtavati v plodiče jabolk prve gosenice. Strokovna služba za varstvo rastlin za prvo škropljenje priporoča uporabo pripravka z aktivno snovjo klorantraniliprol, tebufenozida in metoksifenozida. V nasadih, kjer je opaziti močnejši pojav listnih uši pa acetamprid in tiakloprid. V nasadih, kjer je bila populacija jabolčnega zavijača v zadnjih letih nadpovprečno velika, priporočamo tudi redno dodajanje polovičnega ali 1/3 odmerka virusnega pripravka Madex Max, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije gosenic jabolčnega zavijača.
Vsota efektivnih temperatur s pragom +10 °C je 23. maja znašala v Bilju 281°, v Ljubljani 251°, v Novem mestu 235°, v Celju 199°, v Mariboru 211° in v Murski Soboti 222°C.


Po otoplitvi vremena so se začele zelo intenzivno izlegati ličinke rdeče sadne pršice iz poletnih jajčec. V nasadih, kjer je prag škodljivosti, ki trenutno znaša 4 pršice na list presežen, priporočamo uporabo učinkovitega novega akaricida Masai® v odmerku 0,75 kg/ha ob dodatku močila Break® Thru.

 

Opozarjamo na redno spremljanje populacije listnih uši, hruševe bolšice in krvave uši, ki se ponekod močneje pojavlja na koreninskih izrastkih in na koreninskem vratu. Za zatiranje krvave uši lahko uspešno koristimo stranski učinek pripravka z aktivno snovjo pirimikarb, ki je dokazano manj škodljiv za naravnega škodljivca t.j. najezdno osico Aphelinus mali.


 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter