+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Aktualno varstvo sadnega drevja

by Shopify API

V času od 20.-27. aprila smo v SV Sloveniji zabeležili štiri do pet dni z dežjem, s skupno količino padavin od 20-55 mm. Najmanj padavin je bilo na Goričkem. Strokovna služba za varstvo rastlin poroča o močnih izbruhih askospor jablanovega škrlupa in možnih okužbah. Sredi aprila so bile opažene že prve pege jablanovega škrlupa na neškropljenih drevesih. Jablane in hruške so že v zelo občutljivi razvojni fazi za okužbe z jablanovim oz. s hruševim škrlupom.      

Za uspešno preprečevanje okužb s škrlupom v prvi polovici maja priporočamo izmenično uporabo anilinopirimidinskih, strobilurinskih in IBE fungicidov z dodajanjem kontaktnih kemičnih pripravkov. Pri vrstenju fungicidov moramo dosledno upoštevati pravila antirezistentne strategije. V skupini anilinopirimidinov sta na voljo dva zanesljiva pripravka (Mythos® in Clarinet®), v skupini strobilurinov pa Stroby®  WG in sestavljen ali kombiniran pripravek Tercel®, ki ga priporočamo v odmerku 2,5 kg/ha in deluje hkrati tudi proti jablanovi pepelovki. V skupini kontaktnih ali površinskih pripravkov še vedno velja za najbolj učinkovitega Delan® 700 WG. V številni skupini ditiokarbamatov imamo na razpolago Polyram® DF. Uporabite lahko tudi pripravke z učinkovino mankozeb in propineb.

 

Za preprečevanje okužb z jablanovo pepelovko priporočamo uporabo močljivih žvepl (Kumulus® DF…) v priporočenih odmerkih. V nasadih z močnejšimi okužbami omogočajo boljše delovanje strobilurinski fungicidi (Stroby® WG, Tercel®…) in IBE fungicidi (penkonazol, tetrakonazol). K uspešnemu zatiranju jablanove pepelovke lahko znatno pripomoremo z rednim izrezovanjem okuženih poganjkov.                                                                                             

V nasadih, kjer je populacija sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella) presegla prag škodljivosti (1 jajčece na list) lahko uporabimo enega od dovoljenih neonikotinoidov (z aktivno snovjo acetamiprid, imidakloprid…), ki delujejo tudi proti jabolčni grizlici, listnim ušem in fitofagnim stenicam. V nasadih, kjer je populacija sadnega duplinarja zelo številna, priporočamo uporabo zanesljivega kemičnega pripravka z aktivno snovjo klorantraniliprol, predvsem za drugi del prvega rodu duplinarja.  

 

 

 

 

 

 

 
Priporočamo stalno spremljanje razvoja rdeče sadne pršice, predvsem odlaganje poletnih jajčec in izleganje ličink iz poletnih jajčec. Ob preseženem pragu (3 ali več pršic na list) pa pravočasno tretiranje z akaricidom Masai®, ki se je v lanskem letu pokazal kot zelo učinkovit. Masai® je strupen za čebele.   
Opozarjamo na redno spremljanje populacije metuljčkov jabolčnega zavijača, ki se na ugodnih–toplih legah že pojavljajo dva tedna. Prav tako ne pozabite redno spremljati kolonij krvave uši na koreninskem vratu, deblih in ogrodnih vejah. Prag škodljivosti ali kritično število naj bi za tega škodljivca znašal 12 kolonij na sto poganjkov po koncu cvetenja oz. 5-8 % napadenih vej. Za zatiranje krvave uši ima pri nas dovoljenje pripravek z aktivno snovjo pirimikarb. Bolje učinkuje pri temperaturi nad 15 °C. Za dobro delovanje zoper krvavo uš je potrebno uporabiti vsaj 800 l škropilne brozge na ha. 

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter